fbpx

Ăn ngon giá hợp lí chuẩn vị Bắc tại Lebanhmi

Ăn uống thể hiện trình độ văn minh của dân tộc. Mỗi một dân tộc, một vùng, một miền, một nước đều có tập quán, khẩu vị ăn uống riêng. Nó được xuất phát từ quá trình sống, điều kiện kinh tế, tập quán, điều kiện địa lý, khí hậu, điều kiện xã hội, tác […]