fbpx

Nhân viên văn phòng thường lơ là bữa trưa. Vậy bữa trưa có quan trọng ?

Với những tất bật của bộn bề công việc nhân viên văn phòng thường có xu hướng bỏ bữa trưa để họ có nhiều thời gian nghỉ trưa hơn, hoặc thậm chí họ bận chạy dealine đến nỗi không có thời gian dùng bữa trưa Vậy bữa trưa có thực sự quan trọng đối với […]